Chúc mừng bác Tô Văn Ngọc và bác Nguyễn Thị Nghiêm nhận được Visa thăm thân Canada hết hạn hộ chiếu