Chức mừng bạn Nguyễn Việt Cường đã có tấm visa Đức quý giá giữa mùa dịch