string(150) "SELECT * FROM kz_news WHERE (category_id REGEXP '[[:<:]]64[[:>:]]') AND status=1 AND language='vi' ORDER BY ordering DESC, created_at DESC LIMIT 60,10"
Chính sách Visa Canada
Chính sách Visa Canada

Xem thêm
Hệ thống giáo dục Canada
Hệ thống giáo dục Canada

Xem thêm
Các trường liên kết Canada
Các trường liên kết Canada

Xem thêm
Giới thiệu tổng quan Du học Canada
Giới thiệu tổng quan Du học Canada

Xem thêm
Du học Canada / Chương trình tuyển sinh du học Canada
Du học Canada / Chương trình tuyển sinh du học Canada

Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới

Xem thêm
Du học Canada / Du học Canada
Du học Canada / Du học Canada

 

Xem thêm
Du học Canada / Các giấy tờ cần chuẩn bị cho một tập hồ sơ du học Canada
Du học Canada / Các giấy tờ cần chuẩn bị cho một tập hồ sơ du học Canada

Canada là quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới, mỗi năm chính phủ...

Xem thêm
Du học Canada / Canada
Du học Canada / Canada

Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới

Xem thêm
Du học Canada / Hệ thống giáo dục Canada
Du học Canada / Du học Canada 2015
Du học Canada / Du học Canada 2015

Sau cuộc khủng hoảng những năm 2008 – 2009, nền kinh tế Canada đã bắt đầu...

Xem thêm