string(150) "SELECT * FROM kz_news WHERE (category_id REGEXP '[[:<:]]64[[:>:]]') AND status=1 AND language='vi' ORDER BY ordering DESC, created_at DESC LIMIT 70,10"
Du học Canada / Giới thiệu trường Centennial College
Du học Canada / Giới thiệu trường Centennial College

Trường có bề dày về phương pháp giảng dạy, chương trình học đa dạng, giáo...

Xem thêm
Du học Canada / Tổng quan du học Canada 2016
Du học Canada / Tổng quan du học Canada 2016

1, Điều kiện tuyển sinh:

Xem thêm
Du học Canada / Thông tin mới từ chính phủ Canada về việc xét visa cho du học sinh Việt Nam 2016
Du học Canada / DU HỌC CANADA - 10 LÝ DO ĐỂ BẠN CHỌN SENECA COLLEGE
Du học Canada / Fleming College - Visa Canada không cần chứng minh tài chính
Du học Canada / Fleming College - Visa Canada không cần chứng minh tài chính

Là trường nằm trong danh sách ưu tiên được LÃNH SỰ QUÁN CANADA XÉT VISA NHANH...

Xem thêm