GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A1-A2 TẠI TRƯỜNG TIẾNG ĐỨC PANDA

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A1-A2 TẠI TRƯỜNG TIẾNG ĐỨC PANDA

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A1-A2 TẠI TRƯỜNG TIẾNG ĐỨC PANDA

Khóa học A1 – A2 tại Trường Tiếng Đức PANDA sẽ kéo dài tầm 4 tháng, với mỗi khóa 2 tháng, bao gồm cả thời gian học kiến thức và ôn thi.

Với khóa học Tiếng Đức A1, các bạn sẽ được học về:

- Thì hiện tại trong tiếng Đức

- Động từ tách và không tách

- Đại từ nhân xưng

- Đại từ sở hữu

- Mạo từ ở cách 3,4

- Thì hiện tại hoàn thành

- Động từ khuyết thiếu

- So sánh

- Mệnh lệnh thức

Với khóa học Tiếng Đức A2, các bạn sẽ được học về:

- Đuôi tính từ

- Tân ngữ cách 3,4

- Câu phụ với wenn, weil, als

- Động từ phản thân

- Mệnh đề quan hệ

- Câu gián tiếp

- Thể bị động

Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Đức sẽ được lồng ghép vào các buổi học trong suốt chương trình học.

Bên cạnh đó sẽ có giáo viên bản ngữ người Đức tham gia sen kẽ trong thời gian học.

Nếu cần tham khảo thêm hoặc đăng ký khóa học tiếng Đức A1, A2, các bạn có thể liên hệ Trường Tiếng Đức PANDA tại Hải Phòng nhé.

------

TRƯỜNG TING ĐỨC PANDA

Địa ch: S 10A/ Ngõ 319 Đà Nng, Ngô Quyn, Hi Phòng (Trường Cao Đẳng Kinh Tế Hải Phòng)

Instagram: https://www.instagram.com/duhocpanda/

Hotline: 0981.250.029

Bình luận