Học Bổng dành cho sinh viên quốc tế tại University of New South Wales - Úc

Học Bổng dành cho sinh viên quốc tế tại University of New South Wales - Úc

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI

ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES


Du học Úc Panda xin gửi tới các bạn thông tin về quỹ học bổng thường niên tại Trường đại học New South Wales dành cho học sinh - sinh viên như sau: 


1. Học bổng UNSW Business School Honours Scholarship
Giá trị: $5,000 cho 1 năm
Điều kiện: Dành cho sinh viên nộp cho Kỳ 1 hàng năm đầu tiên.

2. Học bổng UNSW International Scholarship cho Kỳ 2 hàng năm

❗❗Điều kiện: Học bổng chi được xét nếu như sinh viên nhận được thư mời học của trường trước ngày 31/03 hàng năm

Dưới đây là những
Học Bổng dành cho sinh viên quốc tế ( Đại học/ Thạc sỹ) của khoa Business


International Scientia Coursework Scholarship
Loại 1: 100% học bổng cho suốt thời gian học
Loại 2: Học bổng $20,000 hàng năm, trong suốt thời gian học


UNSW Business School International Pathways Award
Giá trị: $15,000 một năm
Điệu kiện: Hoàn thành chương trình Foundation Studies Commerce hoặc Commerce Actuarial trước khi vào chương trình chính


UNSW Business School International Scholarship
Loại 1: $5,000 hàng năm dành cho chương trình đại học
Loại 2: $10,000 hàng năm dành cho chương trình thạc sỹ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

--------------

Du học Panda - Tư vấn chuyên nghiệp - Chuyên hồ sơ khó

Mọi chi tiết xin liên hệ: Số 30 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

SĐT: 0225.3250.029 hoặc Hotline: 0981.250.029 (phím 1)

Bình luận