string(150) "SELECT * FROM kz_news WHERE (category_id REGEXP '[[:<:]]159[[:>:]]') AND status=1 AND language='vi' ORDER BY ordering DESC, created_at DESC LIMIT 0,10"

Khóa học

KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ B1
KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ B1

Trình độ B1 tiếng Đức vẫn luôn là điều kiện bắt buộc đối chương trình...

Xem thêm
KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ A2
KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ A2

Theo quy định mới của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam vào ngày 02/03/2020, Du...

Xem thêm
KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ A1
KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ A1

Đây là trình độ cơ bản, ở trình độ này,học viên sẽ được làm quen với...

Xem thêm
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 8 - 9
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 8 - 9

Khai giảng các lớp tiếng Đức cấp tốc và Part-time tại PANDA Hải Phòng

Xem thêm