Khóa học

KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ A1
KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC – TRÌNH ĐỘ A1

Đây là trình độ cơ bản, ở trình độ này,học viên sẽ được làm quen với...

Xem thêm
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 8 - 9
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 8 - 9

Khai giảng các lớp tiếng Đức cấp tốc và Part-time tại PANDA Hải Phòng

Xem thêm