24 chủ đề (Topic) lớn thường gặp trong IELTS Writing

24 chủ đề (Topic) lớn thường gặp trong IELTS Writing

IELTS là một trong những chứng chỉ tiếng Anh phổ biến được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chuẩn bị du học hay để khẳng định năng lực bản thân khi xin việc làm. Bên cạnh những đối tượng thuộc diện ưu tiên tuyển thẳng trong quy chế tuyển sinh, nhiều trường Đại học đã mở rộng cơ hội tuyển thẳng đối với các thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 6.5 IELTS. Thế nhưng, kỳ thi IELTS luôn khiến nhiều thí sinh lo lắng, đặc biệt là khó khăn trong khi làm phần IELTS Writing. 
Bởi trong phần IELTS Writing yêu cầu lượng từ vựng nhiều, mà từ vựng trong IELTS mang tính học thuật cao lại kém phổ biến, đòi hỏi sự đa dạng về cấu trúc, ngữ pháp và có quá nhiều chủ đề để ôn. 
Các đề trong phần IELTS Writing khá đa dạng nhưng lại không quá rộng, nó thường xoay quanh các chủ đề chính trong xã hội. 
Hiếm ai dám đoán đề IELTS và chỉ làm một chủ đề, bởi chưa ai tìm ra quy luật hay tính tuần tự của các chủ đề bài Writing. Vậy nên khi ôn các bạn cần đa dạng hoá chủ đề thường gặp trong IELTS Writting nhưng bạn cũng không nên bỏ qua những chủ đề hiếm gặp nhé.
Việc nắm vững các chủ đề này sẽ giúp các bạn chuẩn những từ vựng liên quan đến chủ đề và có thể hình thành sẵn những ý tưởng cho bài viết thêm phong phú, có thể đạt điểm tối đa trong phần IELTS Writting. 
1 - Customs and culture: the decline of traditonal customs. Are cultures becoming more a like? The impact of computers/technology on culture; the impact of tourism on host countries. 
2 - Advertising: your favorite advert; an advert you remember as a child; an advert that influenced you to buy something; the morality of advertising, particularly in relation to chlidren. 
3 - Animal Rights: testing on animals, vegetarianism, zoos.
4 - Cities: urbanisation, problems of city life. Do you live in a city. Why are live in a city. Why are cities more popular with young people? City life is more stressful than life in small towns and villages – discuss.
5 - Crime: police, punishments/prisons, rehabilitation, capital punishment.
6 - Education: the role of the teacher in educating the child, studying abroad, technology in education, education in developing countries, higher education, home-schooling, bad behaviour, corporal punishment, single sex education, streaming (grouping children according to ability).
7 - Environment: global warming, impact of humans on the environment, solutions to environment problems, waste/rubbish, litter, recycling, nuclear power.
8 - Family: family size, working parents, negative effects on children, divorce, care for old people.
9 - Gender: gender and education, gender and work, women’s and men’s role in the family.
10 - Genetic Engineering: positives, negatives, genetically modified foods.
11 - Global Issues: problems in developing countries, how to help developing countries, immigration, multi-cultural societies, globalisation.
12 - Government and Society: what governments can do, public services, censorship, video cameras in public places.
13 - Guns and Weapons: gun ownership and possession, police and guns, nuclear weapons, armed forces.
14 - Health: exercise, state health systems, private healthcare, alternative medicine, stress. Role of government in promoting health. How to reduce the use of alcohol.
15 - Housing and Architecture: state housing, old buildings, modern/green buildings.
16 – Shopping: favourite shops and shopping malls. Materialistic society. 
17 - Money: money and society, consumerism.
18 - Sport and Leisure: professional/competitive sport, sport salaries, sport and politics.
19 - Tourism: positives, negative effects on environment, future of tourism.
20 - Traditions and Modern Life: losing traditional skills, traditional customs.
21 - Transport: traffic problems and solutions, public transport, road safety, the use of public transport.  
22 - Television, Internet and Mobile Phones: positives and negatives, Internet compared to newspapers and books.
23 - Water: importance of clean water, water supply, water should be free, bottled water
24 - Work: same job for life, self-employment, unemployment, work/life balance, technology and work, child labour.
Trên đây là những bài tổng hợp về các chủ đề chính thường xuất hiện trong phần thi IELTS Writing. Hi vọng sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình ôn thi IELTS của mình. 
Chúc các bạn thành công!

Bình luận