string(149) "SELECT * FROM kz_news WHERE (category_id REGEXP '[[:<:]]68[[:>:]]') AND status=1 AND language='vi' ORDER BY ordering DESC, created_at DESC LIMIT 0,10"
Yêu cầu ngoại ngữ khi du học Thụy Sĩ
Yêu cầu ngoại ngữ khi du học Thụy Sĩ

Ngày càng có nhiều du học sinh từ các quốc gia trên thế giới tới Thụy Sĩ du...

Xem thêm
Những điều cần biết khi làm hồ sơ Visa du học Thụy Sĩ
Những điều cần biết khi làm hồ sơ Visa du học Thụy Sĩ

Trong những năm gần đây, Thụy Sĩ đã thu hút rất nhiều du học sinh trên thế...

Xem thêm
Chính sách Visa Thụy Sỹ
Chính sách Visa Thụy Sỹ

Xem thêm
Hệ thống giáo dục Thụy Sỹ
Hệ thống giáo dục Thụy Sỹ

Xem thêm
Các trường liên kết Thụy Sỹ
Các trường liên kết Thụy Sỹ

Xem thêm
Giới thiệu tổng quan Du học Thụy Sỹ
Du học Thụy Sỹ / Du học Thụy Sỹ