Chúc mừng bạn Vũ Đức Hải đã đạt visa Mỹ cho Kỳ mùa thu 2019

Chúc mừng bạn Vũ Đức Hải đã đạt visa Mỹ cho Kỳ mùa thu 2019

Visa Mỹ về tới tấp????????????
Chúc mừng bạn Vũ Đức Hải đã đạt visa cho Kỳ mùa thu 2019
Ai yêu Mỹ thì về với team của Giao lưu văn hoá nhé

Bình luận