Chúc mừng các em Phạm Hoài Thương, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đồng Thị Quỳnh Hương đã đạt visa du học Nhật Bản tháng 4/2017

Chúc mừng các em Phạm Hoài Thương, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đồng Thị Quỳnh Hương đã đạt visa du học Nhật Bản tháng 4/2017
Thứ năm, 23.03.2017 09:28

Chúc mừng em Nguyễn Thị Thu Hằng đã đạt visa du học tại Trường Nhật Ngữ Meric

Chúc mừng các em Phạm Hoài Thương, Trần Ngọc Bích, Đồng Thị Quỳnh Hương đã đạt visa du học tại Học viện giáo dục quốc tế Kyushu

Chúc các em lên đường may mắn, học tập tốt.

 

du học nhật bản tháng 4/2017

du học nhật bản tháng 4/2017

du học nhật bản tháng 4/2017

du học nhật bản tháng 4/2017

du học nhật bản tại Du Học Panda

Bình luận