Chúc mừng chị Đinh Thị Lý đạt visa thăm thân Canada

Chúc mừng chị Đinh Thị Lý đạt visa thăm thân Canada

Visa liên tục về với Panda OSC !!! Chúc mừng chị Đinh Thị Lý đã đạt được visa thăm thân Canada với thời hạn 7.5 năm. 
Chúc chị có một chuyến du lịch vui vẻ tại Canada.

Bình luận