Chúc mừng em Đinh Thùy Trang và em Phương Thảo đã đạt Visa đi Du Học Canada, Trường Centennial College, Toronto

Chúc mừng em Đinh Thùy Trang và em Phương Thảo đã đạt Visa đi Du Học Canada, Trường Centennial College, Toronto

Chúc mừng em Đinh Thùy Trang và em Phương Thảo đã đạt Visa đi Du Học Canada, Trường Centennial College, Toronto

Panda chúc các em thành công, tiếp tục nỗ lực học tập tốt không phụ sự trông mong của gia đình và các thầy cô tại Trung Tâm!

Bình luận