Chúc mừng em Hương Trà đã đạt Visa cho chương trình THPT lớp 11 tại trường St. Mary High School, thành phố Kitchener, Canada

Chúc mừng em Hương Trà đã đạt Visa cho chương trình THPT lớp 11 tại trường St. Mary High School, thành phố Kitchener, Canada

Chúc mừng em Hương Trà đã đạt Visa cho chương trình THPT lớp 11 tại trường St. Mary High School, thành phố Kitchener, Canada. Tất cả đều là sự nỗ lực của em trong suốt quá trình học tập tại Trung Tâm.

Panda chúc các em thành công, tiếp tục nỗ lực học tập tốt không phụ sự trông mong của gia đình và các thầy cô tại Trung Tâm!

Bình luận