Chúc mừng em Nguyễn Hoàng Duy đã đạt Visa Du Học Canada - Trường Fleming College

Chúc mừng em Nguyễn Hoàng Duy đã đạt Visa Du Học Canada - Trường Fleming College

Chúc mừng em Nguyễn Hoàng Duy đã đạt Visa Canada Trường Fleming College!

Du Học Panda chúc em học tập tốt và thành công trên con đường Du Học sắp tới!

Bình luận