Chúc mừng em Nguyễn Thị Loan đã đạt Visa Du Học Canada - Trường Douglas College

Chúc mừng em Nguyễn Thị Loan đã đạt Visa Du Học Canada - Trường Douglas College

Chúc mừng em Nguyễn Thị Loan đã đạt Visa Du Học Canada - Trường Douglas College!

Du Học Panda chúc em học tập tốt và thành công trên con đường Du Học sắp tới!

 

 

Bình luận