Chúc mừng em Thùy Dương đã đạt Visa đi Du Học Canada

Chúc mừng em Thùy Dương đã đạt Visa đi Du Học Canada

Chúc mừng em Thùy Dương đã đạt Visa đi Du Học Canada, Trường Douglas College.

Panda chúc các em thành công, tiếp tục nỗ lực học tập tốt không phụ sự trông mong của gia đình và các thầy cô tại Trung Tâm!

 

Bình luận