Chúc mừng Lê Khắc Bảo đã đạt visa Du Học Canada

Chúc mừng Lê Khắc Bảo đã đạt visa Du Học Canada

Chúc mừng Lê Khắc Bảo đã đạt visa Du Học Trường Algonquin College - Ottawa - Canada.

Du Học Panda chúc các em thành công!

Liên hệ với Du Học Panda

Tư vấn Du Học - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Số 30 Điện Biên Phủ - Ngô Quyền - Hải Phòng

0225.3250.029 - 0919.219.989

Bình luận