ĐSQ Đức thông báo: Không cấp VISA cho hộ chiếu mới

ĐSQ Đức thông báo: Không cấp VISA cho hộ chiếu mới

Cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có số Serial bắt đầu bằng „P“). Điều đó có nghĩa là: Nếu quý vị có quyển hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực. Việc này căn cứ vào quyết định của các cơ quan chức năng nội địa Đức. Đối với những người đã nộp hồ sơ xin thị thực, Đại sứ quán sẽ gửi thông báo riêng. Quý vị có thể xem thêm thông tin trên trang web của chúng tôi. Nếu tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị biết. Chúng tôi xin lỗi quý vị về sự bất tiện này!

--

Ab sofort können die blauen vietnamesischen Reisepässe (Seriennummer beginnend mit „P“) nicht visiert werden. Das bedeutet für Sie: Sofern Sie im Besitz eines solchen Reisepasses sind, können Sie keinen Visumantrag für Deutschland stellen. Dies geht auf eine Entscheidung der zuständigen deutschen Innenbehörden zurück. Antragsteller, die bereits einen Visumantrag gestellt haben, werden von der Botschaft individuell informiert. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie auf unserer Webseite über diesen . Sollten sich an der Lage etwas ändern, werden wir Sie umgehend informieren. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.

_________________________

TRƯỜNG TIẾNG ĐỨC PANDA

  • Địa chỉ: 319 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng (Trường Trung Cấp Nông Nghiệp Thủy Sản)

  • Văn phòng đại diện PANDA Education tại CHLB Đức: Froebelweg 3, 37081 Goettingen, Germany

  • Tel: 02253.999.886 - Hotline: 0981.250.029

  • www.pandaedu.vn

Bình luận