Du học Singapore / HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG DIMENSIONS

Du học Singapore / HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG DIMENSIONS
Thứ sáu, 21.07.2017 08:32

Năm 2017, Trường Dimensions có các xuất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam ở tất cả các chương trình học lên tới 30% học phí.

Ghi chú:

- Học phí chưa bao gồm phí đăng

- Phí đăng ký và nộp Visa chỉ nộp 1

- Phí đăng ký và xin Visa, cả thuế 535 SGD

Học phí bao gồm:

1. Học phí

2. Phí đăng ký với người trường nước ngoài - Pearson Education Limited

3. Phí hành chính

4. Phí thi

5. Phí tài liệu và cơ sở vật chất, giáo trình học

6. Đồng phục

7. Phí phòng thí nghiệm

8. Phí khám sức khỏe

9. Phí quản lý sinh viên Quốc Tế

10. Phí cấp bằng bởi trường nước ngoài - Pearson Education Limited

11. Phí xin Visa và phí thẻ sinh viên tại Cục Xuất Nhập Cảnh - ICA

12. Bảo hiểm y tế

13. Bảo hiểm quyền lợi học phí

14. Thuế GST 7%

Bình luận