Địa chỉ

30 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Thời gian làm việc

Email

diepkhactrinh@pandaosc.com

Số điện thoại

(84) 0225.3250.029

Liên hệ