Chúc mừng bạn Đinh Thị Thu Trang đạt visa Canada

Chúc mừng bạn Đinh Thị Thu Trang đạt visa Canada

PANDA OSC chúc mừng bạn Đinh Thị Thu Trang đã nhận được Visa du họcthạc sĩ tại CANADA trường Fairleigh Dickinson University– Vancouver campus.

Chúc em lên đường thuận lợi, mạnh khoẻ, gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và thành công trong tương lai.

Bình luận