Chúc mừng bạn Trần Ngọc Yến đã nhận được visa cho kỳ nhập học tháng 1/2021.