Chúc mừng chị Mai và a Hỷ có thêm một chuyến đi thú vị mới tại xứ sở Lá Phong!

Chúc mừng chị Mai và a Hỷ có thêm một chuyến đi thú vị mới tại xứ sở Lá Phong!

Cuối tuần ! Couple visa lại về đến bản sau 6 ngày xét duyệt! Khá nhanh đấy chứ, quan trọng là thời điểm này mà khách nhà Gấu vẫn cứ đều đều 10 năm multiple nha!
Chúc mừng chị Mai và a Hỷ có thêm một chuyến đi thú vị mới tại xứ sở Lá Phong!

Bình luận