Chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim Dung đã đạt được Visa thăm thân Canada với thời hạn 9 năm