string(150) "SELECT * FROM kz_news WHERE (category_id REGEXP '[[:<:]]63[[:>:]]') AND status=1 AND language='vi' ORDER BY ordering DESC, created_at DESC LIMIT 70,10"
Du học Mỹ / Kinh nghiệm du học Mỹ của các sinh viên Việt Nam
Du học Mỹ / Kinh nghiệm du học Mỹ của các sinh viên Việt Nam

Đó là lời khuyên không mới nhưng rất đúng của Vũ Hải Anh, SV ngành tiếng Anh...

Xem thêm
Du học Mỹ / Hành lý khi du học Mỹ
Du học Mỹ / Hành lý khi du học Mỹ

Theo quy định của các hãng hàng không khi bay qua Mỹ, bạn được phép ký gửi 2...

Xem thêm
Hành lý khi du học Mỹ
Hành lý khi du học Mỹ

Xem thêm
Hệ thống giáo dục Mỹ
Hệ thống giáo dục Mỹ

Nhìn chung, hệ thống các trường sau bậc trung học của Mỹ được xếp thành 5...

Xem thêm
Du học Mỹ / Du học Mỹ có gì thú?
Du học Mỹ / Du học Mỹ có gì thú?

Có thể phân học bổng Mỹ thành ba loại là học bổng của chính phủ (Foreign...

Xem thêm
Văn hóa nước Mỹ
Văn hóa nước Mỹ

Xem thêm
Du học Mỹ / Văn hóa nước Mỹ
Du học Mỹ / Văn hóa nước Mỹ

Dù cho có sự đa dạng về văn hóa ở Mỹ nhưng Mỹ vẫn có một bản sắc văn...

Xem thêm
Du học Mỹ / Quy trình làm hồ sơ Học bổng Đại học Mỹ 50%
Du học Mỹ / Quy trình làm hồ sơ Học bổng Đại học Mỹ 50%

-       Với chương trình này, học sinh sẽ nhận được học bổng 50% của 4...

Xem thêm
Du học Mỹ / Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lane
Du học Mỹ / Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ
Du học Mỹ / Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ

Bậc Tiểu học và Trung học

Xem thêm