string(653) "SELECT * FROM kz_news WHERE (category_id REGEXP '[[:<:]]64[[:>:]]') AND status=1 AND language='vi' AND ( title like '%chính sách visa%' or alias like '%chinh-sach-visa%' or description like '%chính sách visa%' or keywords like '%chính sách visa%' or meta_title like '%chính sách visa%' or meta_keywords like '%chính sách visa%' or meta_description like '%chính sách visa%' or content like '%chính sách visa%' or meta_title like '%chính sách visa%' ) ORDER BY ordering DESC, created_at DESC LIMIT 0,10"
5 lộ trình định cư Canada bằng con đường du học Canada
5 lộ trình định cư Canada bằng con đường du học Canada

Nếu bạn có kế hoạch dài hạn là định cư tại Canada bằng con đường du...

Xem thêm
DU HỌC CANADA 2023
DU HỌC CANADA 2023

Du học Canada trong năm 2023 đang trở thành sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ khi...

Xem thêm
Du học Canada: Chính sách visa SDS cơ hội hay thách thức?
Du học Canada: Chính sách visa SDS cơ hội hay thách thức?

Kể từ sau thành công của chương trình CES với các chính sách không cần chứng...

Xem thêm
IELTS 6.0 - Chính sách Visa mới của Canada
Chính sách Visa Canada
Chính sách Visa Canada

Xem thêm