string(678) "SELECT * FROM kz_news WHERE (category_id REGEXP '[[:<:]]61[[:>:]]') AND status=1 AND language='vi' AND ( title like '%trường liên kết%' or alias like '%truong-lien-ket%' or description like '%trường liên kết%' or keywords like '%trường liên kết%' or meta_title like '%trường liên kết%' or meta_keywords like '%trường liên kết%' or meta_description like '%trường liên kết%' or content like '%trường liên kết%' or meta_title like '%trường liên kết%' ) ORDER BY ordering DESC, created_at DESC LIMIT 0,10"
University of Hertfordshire: Top 150 trường Đại học trẻ dưới 50 tuổi tại UK
University of Hertfordshire: Top 150 trường Đại học trẻ dưới 50 tuổi tại UK

University of Hertfordshire là Đại học công lập với trên 25,000 sinh viên, 4,000 sinh...

Xem thêm
Đại học Roehampton - Một trong những đại học có chất lượng hàng đầu Anh Quốc
Đại học Northumbria - Northumbria University Newcastle
Solent University - Đại học Solent - Nơi theo đuổi ước mơ Du học
Middlesex University - trường đại học top đầu Anh Quốc
Middlesex University - trường đại học top đầu Anh Quốc

Trải qua bề dày lịch sử hơn 140 năm, Middlesex University là kết tinh của nhiều...

Xem thêm
Life changing University of Sunderland - Đại học Sunderland
Life changing University of Sunderland - Đại học Sunderland

Trường Đại học hàng đầu vùng Đông Bắc Anh Quốc

Xem thêm
Các trường liên kết
Các trường liên kết

Xem thêm